08/05/2011 – 4η Παγκρήτια φιλική συνάντηση. Δείτε φωτογραφίες!

Υπεύθυνοι συνάντησης: Δήμας Δημήτρης (6932 493833) Λίγα λόγια για τις Παγκρήτιες φιλικές συναντήσεις. Ο πρωταρχικός σκοπός της συνάντησης είναι να βρισκόμαστε πιο συχνά και να πετάμε μαζί! Οι υπεύθυνοι της συνάντησης θα έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 1) Ορισμός ή αλλαγή ημερομηνίας συνάντησης. 2) Συστηματικό έλεγχο προγνώσεων καιρού. 3) Επιλογή της τοποθεσίας. 4) Ανάρτηση πληροφοριών στην[…]